MVC .NET Core med EF (Entity Framework) og Postgresql som database

Siden Microsoft har ændret taktik og begyndt at koncenterer sig mere om opensource, have vi fået dotnet core. Det er en opensource implementation af deres .Net Framework, der er stadig meget der mangler i dotnet core. men web delen er ret moden.

Jeg vil heri beskrive de trin der skal til for at sætte et MVC site op på dotnet core.

Denne guide forudsætter at postgresql er installeret og kørende.

1. Installere dotnet core -> https://www.microsoft.com/net/core#linuxredhat.
Du kan med fordel bruge visual studio code (installationen beskrives også i ovenstående link)

2. Opret en mappe til dit mvc projekt
  mkdir projekt_navn

3. Skift til mappen
  cd projekt_navn

4. Opret projektet ved hjælp af følgende kommando
  dotnet new mvc --Individual --framework netcoreapp1.1

  Individual - fortæller dotnet at du ønsker en simpel brugerstyrring i projektet
  framework - beskriver hvilet dotnet core framework projektet skal bruge.

5. Download nuget pakkerne til projektet
  dotnet restore

6. Køre projektet for at sikre det virker
  dotnet run

7. Installerer nuget pakker til postgres og entity framework
  dotnet add package Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL --version 1.1.1

  Pr. skrivende stund er version 2.0.0 ikke kompatibel med dotnet core, derfor vi benytter 1.1.1.

  Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL pakken installerer selv de fornødende afhængigheder.

8. Opret en bruger i postgres til projektet

9. Opret en tabel i postgres til projektet

10. Konfigurer projektet til at bruge npgsql.
  a. åben Startup.cs
  b. udkommenter "options.UseSqlite(Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));" eller slet denne
  c. Indsæt "options.UseNpgsql(Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));" istedet for den overstående linje.

11. Konfigurer connectionString i appsettings.json filen
  ex.   "DefaultConnection": "Server=127.0.0.1;Port=5432;Database={{databasename}};User Id={{username}};Password={{Password}};"

12. check at projektet kan kompilere og køre
  dotnet run

13. Opdater nu databasen
  dotnet ef database update

  Denne kommando konfigurer databasens tabeller således at de database afhængig funktioner kan gemme og læse data.

Nu er vi sådanset klar til at begynde at udvikle på vores projekt

 

Dette indlæg blev udgivet i Knowledge Base, Linux, Old Base, Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar