.htacces is a bitch, rewrite regler direkte i VirtualHost

Som du sikkert ved er .htaccess en performance-klods om benet, den betyder at webserveren skal søge samtlige undermapper rekursivt igennem hvergang den foretager en forespørgsel. Derfor giver det mening at forsøge at skaffe sig af med .htaccess filer, og hvis man f.eks kører WordPress kan det gøres ved at flytte WordPress’ mod_rewrite statements i VirtualHost direktivet.

Start med at cut’n’paste indholdet af .htacces

root@specialhosting:~# vi /var/www/.htaccess

I 95% af tilfældend vil det se ud som flg.

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

Indsæt linierne i din virtualhost :

root@specialhosting:~# vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default

I mit tilfælde så det sådan her ud:

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    DocumentRoot /var/www
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all

        <IfModule mod_rewrite.c>
            RewriteEngine On
            RewriteBase /
            RewriteRule ^index\.php$ - [L]
            RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
            RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
            RewriteRule . /index.php [L]
        </IfModule>

    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Derefter slettede jeg min .htaccess fil og genstartede apache, og konstaterede at min blog fungerede endnu:

root@specialhosting:~# rm /var/www/.htaccess
root@specialhosting:~# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2 ... waiting .
root@specialhosting:~#

Og et par klik rundt på nogle af min blogs undersider verificerede at alt var i sin skønneste orden, nemt og ligetil 😀

Dette indlæg blev udgivet i Apache, Knowledge Base, Linux, Old Base. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar