Thinkpad T430s Keybindings i I3

~/.config/i3/config

bindsym XF86AudioRaiseVolume exec --no-startup-id pactl set-sink-volume 0 +5% 
bindsym XF86AudioLowerVolume exec --no-startup-id pactl set-sink-volume 0 -5%
bindsym XF86AudioMute exec --no-startup-id pactl set-sink-mute 0 toggle 
bindcode 156 exec ~/.config/toggletouchpad.sh

~/.config/toogletouchpad.sh

#!/bin/bash
if synclient -l | grep "TouchpadOff .*=.*0" ; then
    echo off
    synclient TouchpadOff=1 ;
else
    echo on
    synclient TouchpadOff=0 ;
fi

 

Dette indlæg blev udgivet i I3WM, Knowledge Base, Workstation. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar